RESPECT 2023 Hesap Verebilirlik İletişimi Neden Önemli?

Mart 2023’de; kanaat önderleri ve iş dünyası temsilcileri ile RESPECT 2023 saha araştırması gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları yıl boyunca tüm etkinliklerde tartışılacak.

Türkiye’de kurumların hesap verebilirlik anlayışı, uygulamaları ve performanslarını değerlendirmek üzere yapılan  araştırma iş dünyası profesyonelleri ve kanaat önderleri nezdinde CAWI (online) yöntem ile anket uygulamasıyla gerçekleştirildi. Kanaat önderleri nezdinde 40 görüşme yapıldı. Araştırmada hesap verebilirlik ilkesi kapsamında ideal kurum yapısı, Türkiye’de bu ilkenin politika, süreç ve uygulamalardaki performansının konumu ve geliştirilecek alanların ne / neler olması gerektiği üzerine odaklanıldı.

araştırmayı buradan inceleyip indirebilirsiniz.