Edelman 2023 Güven Barometresi

Marketing Türkiye’nin  Edelman raporu ile ilgili önsözündeki giriş yazısında değerlendirmede şu hususlar vurgulanıyor:

23 yıldır düzenli yayınlanan küresel ölçekli Edelman Trust Barometer başta olmak üzere birçok araştırma; ekonomik, sağlık, doğal afetler, sosyal sorunlar fırtınasının insanların korkularını her geçen gün yükselttiğini gösteriyor.

G20 üyesi olan 14 ülkede 14 bine yakın kişiyle gerçekleşen 2023 Edelman Güven Barometresi Özel Raporunda, katılanların yüzde 77’sinin enflasyondan, yüzde 58’inin hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığından, yüzde 59’unun sosyal kutuplaşmadan, yüzde 58’inin yanlış ve yanıltıcı bilgiden, yüzde 70’inin ise iklim koşullarından dolayı endişe ettiği görülüyor.  İnsanlar, bu nedenlere bağlı olarak sürekli güven kaybı yaşadıklarını net bir şekilde ifade ediyor.   

Güven ihtiyacındaki insanlar, sorunlarının çözümü için devlet, sivil toplum kuruluşları, medyadan önce, en yetkin, adil ve etik buldukları iş dünyasına güveniyor. Kendilerini kırılgan ve çaresiz hissedenlerin markalardan beklentileri sürekli artıyor. Tüketici ve marka arasında ilişkinin değişmesi ve derinleşmesi, tüketicilerin marka tercihlerini ve satın alma kararlarını etkiliyor.  

Raporu buradan okuyabilirsiniz