RepMan 2023 konsepti: hesap verebilirlik iletişimi

RepMan itibar Araştırmaları Merkezi 2023 yılında “Hesap Verebilirlik İletişimi” temasını paydaşlarıyla tartışıyor.

6 Şubat 2023’de Kahraman Maraş merkezli yaşadığımız iki büyük deprem hesap verebilirlik iletişimin ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu da ortaya çıkardı. Kamu kurumları, sivil toplum ve özel şirketlerin böylesine büyük bir doğal afet karşısındaki performansı toplum tarafından en az depremlerin büyüklüğü kadar etkin bir şekilde sorgulandı.

Bu doğal  afeti yaşamamış olsaydık bile hesap verebilirlik iletişimi itibar yönetiminin baş ucundaki konular arasındaydı. Genel olarak değerlendirdiğimizde başta iklim krizi ve bunun hemen yanı başındaki kaotik sosyal, ekonomik ve siyasal gündem kurumların “güvenilirliğini” tehdit ediyor. Yakın geçmişe kadar şirketlerin bağımsız mali denetimler, iç kontrol ve iç denetim raporlamaları ile şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarını yönettiğine tanık olduk. Sosyal problemler ve ekolojik çevre ile ilgili gündemin daha üst sıralara tırmanması ile sürdürülebilirlik/kurumsal vatandaşlık raporları ve daha sonra toplumsal ve ekonomik etki raporları yine hesap verebilirlik hanesinde kayıt altına alınan performans alanları oldu.

Ancak, şimdi kurum itibarının “güvene” dönüşmesinde etkisi yüksek değerler “Hesap verebilirliğin” iletişimin ihmal edildiği tartışılıyor. Bu konularda nerelere odaklanmamız ve hangi çözüm araçlarını geliştirmemiz gerekiyor?

RESPECT araştırması kanaat önderleri ve iş dünyasında heap verebilirlik algısını sorguluyor. Araştırma, Forum ve Panellerde konuklarımızla şu soruların cevaplarını arıyor olacağız:

13 Mart 2023 tarihinde düzenlenen 12. Repman Forum’un konukları; Nuran Aksu, Prof.Dr.Acar Baltaş, Mert Fırat, M.Serdar Kuzuloğlu ve Prof.Dr. Haluk Gürgen’in konuta ilişki görüşlerini izleyebileceğiniz video kaydı:

İş dünyasında şeffaflık ve hesap verebilirlik adına yoğun bir çaba gözlemleniyor. Bu çabaların sonucunda üretilen çıktılar ile paydaşlar ne kadar tatmin oluyorlar? Paylaşılan içerikler ne kadar ikna edici? Şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamalarının “samimi” olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yaşamış olduğumuz doğal afetler hesap verebilirlik iletişimi adına neleri doğru yaptığımızı ortaya koyuyor?

Liderlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik politikalarının inşâ edilmesindeki rolü nerede başlıyor? Bu anlamda rol model olan liderler kimler?

Hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu? Bütün bu soruların cevapları değerlendirildiğinde hesap verebilirlik iletişiminde sivil toplumun etkisi ve rolü nedir?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor? Hesap verebilirliğin; etik ve adil olmak, sorumlu ve şeffaf olmakla ilişkisi nasıl sorgulanmalı? İletişim yönetiminde nelere dikkat edilmeli.

İş dünyası hesap verebilirlik iletişimini nasıl yapıyor? Şeffaflık iletişimi yapıyor mu/kaçıyor mu? İletişim profesyonellerinin gündeminde şeffaflık ve hesap verebilirlik iletişimi nerede duruyor?

24 Nisan 2023 tarihli panelde RepMan ve Erta (Entegre Raporlama Derneği) ortak toplantısında katılımcılar kamu, sivil toplum ve iş dünyası için hesap verebilirlik iletişimi ortamları ve araçları üzerinde görüşlerini paylaşacaklar.

Tüm etkinlikler devam etmekte olan Covid-19 hassasiyeti nedeniyle  Sürdürülebilir Bir Dünya Linkedin/Youtube eşzamanlı canlı yayın ortamında yapılacaktır.

Etkinliklerin video kaydı Sürdürülebilir Bir Dünya ve RepMan Youtube ve www.repman.com.tr sayfalarında yer alacaktır.

Tüm etkinlikler 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

RepMan etkinliklerinin düzenlenmesine büyük katkı veren; @Allianz Türkiye, @Eker, @Kale Grubu, @Panasonic, @Yapı Kredi, @Zorlu Grubu’na çok teşekkür ediyoruz