Kurumsal İletişimin Geleceği

 

Kurumsal İletişimciler Derneği tarafından yapılan Kurumsal İletişimin Geleceği başlıklı araştırmanın raporu yayımlandı. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.; kid-rapor-son

Raporla ilgili KİD tanıtım sayfalarında şu bilgiler yer alıyor;

Geleceğe, yeni gerçekliğe kendinden emin adımlarla ilerlemek için bir kılavuz.
İleriye güvenle bakabilmek, belirsizliği yönetebilmek ve yeni gerçekliğe kendinden emin adımlarla ilerlemek için, elimizde bir kılavuz olsun istedik. Pandemi ile birlikte, akışını durduramadığımız modernitenin yeni fazına, bir metotla yaklaşmak istedik.

Modernite keşfetmez, fetheder biliyoruz.

55 kurum ve sektöründe öncü kişi ile bir akıl yolculuğu…
Kurumsal İletişimciler Derneği olarak faaliyet gösterdiğimiz bu dünyayı araştırmak için BMF Danışmanlık ile yola çıktık. Araştırmamızın temelini oluşturmak, yoğun ve güncel bilgileri edinmek adına 55 kurum ve sektöründe öncü kişilerle birlikte bu akıl yolculuğunu yürüttük.
 
Kurumsal İletişim Profesyonelleri, C seviyesi yöneticiler, İş Dünyasının önde gelen kişileri, Dernek Başkanları, Basın Mensupları, Danışmanlık sektörü duayenleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.
C seviyesi yöneticiler, İş dünyasının önde gelen kişileri, dernek başkanları, basın mensupları, danışmanlık sektörü duayenleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.
Kurumsal İletişim profesyonelleri ile 36 derinlemesine görüşme birebir gerçekleştirildi.
Ek olarak, yapılan üç odak grup çalışması, toplamda 21 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Araştırma sonunda toplamda 5068 dakikalık ses kaydı dinlendi, temalara ve kodlara ayrılarak analiz edildi.
Sektör anketi üzerine bir yayın değil, kurumların geleceğine yön verecek bir vizyon sunuyoruz.
Elde ettiğimiz tema ve kodlar araştırmamızın başlıklarını şekillendirirken, içerikte ise çalışmamıza katılan kurumların deneyimlerinden yararlandık. Devamında, görüşmelerde konuştuğumuz başlıklardan ilham alarak bir soru seti hazırladık. Kapalı uçlu sorularla Kurumsal İletişim profesyonellerinin tutum ve davranışlarını ölçülebilir kılarken, açık uçlu sorularla araştırmamızın öne çıkan bulgularını teste aldık. 

Görüşme gerçekleştirdiğimiz kurumların dijital tüketim alışkanlıkları ile ilgili verilerini de göz önünde bulundurarak analizlerimizi destekledik. .Bu sürecin sonunda, deneyimlerimizi, birlikte düşünme serüvenimizin ürünlerini, cevaplardan çok üzerine düşünmeye değer sorular olarak bir araya getirdik..

Raporun Başlıkları
 
 • Pandeminin Kurumsal Yansımaları
 • Dijitale Dönüş -müş Gibi Yapmak
 • Hayat Eve Sığar -mış Gibi Yapmak
 • Anlamlandır -mış Gibi Yapmak
 • Belirsizlik Sürecindeki Kriz Yönetiminde Kurumsal İletişimci
 • Dinamizm
 • Uyum
 • Yeni Nesil İletişim: Etkileşim
 • Yeni Nesil Tavır
 • Yeni Nesil Liderlik
 • Yeni Nesil İtibar – Sosyal Etki
 • Anlam Meselesi Etik / Etikler
 • Kurumsal İletişimin Geleceği: Spektrumlarla Düşünmek
 • CEO Entegrasyonu
 • Pazarlama Entegrasyonu
 • İK Entegrasyonu
 • Departmanlar Arası Ortak Dil Yaratmak