REPMAN 2022 Etkinliklerinde İklim Değişikliği İletişim Stratejileri Tartışılacak

Ülkemizde İtibar Yönetimi kavramının daha iyi anlaşılmasını ve “iyi uygulamaları teşvik” etmeyi amaçlayan RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi 2022 etkinliklerinde COP 26 sonrası gündemin üst sıralarında yer alan konuları gündeme getiriyor. Özellikle şirketlerin iklim değişikliği gündemini  hangi iletişim stratejileri ile yönetecekleri farklı etkinliklerde tartışılacak.

Kâr amacı gütmeyen RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi 11 yıldır; forumlar, paneller, gündem toplantıları ve beyin fırtınalarının yanı sıra web sayfasında yer verdiği yerli ve yabancı makaleler ile itibar yönetimini gündemi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Kendi alanında yetkin yerli ve yabancı Danışma Kurulu üyelerinin aktif katkısıyla 2022 Etkinlik Programı:  “ORTAM ISINDI! “Şirketler İklim Krizini İletişim Stratejileriyle Yönetebilecekler mi?” olarak belirlendi.

Bu yılki kurumsal destekçilerimiz; Allianz Türkiye, Boyner Büyük Mağazacılık, Kale Grubu, Panasonic Life Solutions Turkey, YapıKredi ve Zorlu Holding’e bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz

Bu kapsamda;

RESPECT ARAŞTIRMASI

  • Şubat 2022’de; kanaat önderleri ve halk genelinde kamuoyunun beklentilerinin değerlendirildiği, RESPECT 2022 araştırması gerçekleştirilecek. Araştırmanın sonuçları yıl boyunca tüm etkinliklerde ve web sayfasında paylaşılacak
  • RESPECT Araştırma metodolojisi (Stratejik Ortağımız ZENNA Kurumsal Marka Araştırmaları tarafından yapılıyor.)

18 yaş üzeri Türkiye halk geneli nezdinde CAWI (Online anket yöntemi) uygulaması yöntemi ile gerçekleştiriliyor..

Sonuçlar Türkiye geneli toplam, cinsiyet, yaş, bölge, 3 büyük ile ve diğer iller toplamı, SES, eğitim düzeyi detayında da verilmektedir. Cinsiyet dağılımı; %50 kadın %50 erkek. Araştırma örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyinde (+-) 4 hata payı içermektedir. Araştırma 18 yaş üzeri TR halk geneli nüfus 58 milyon iken 65 yaş üzeri ve DE SES grubuna daha düşük oranda düzeyde ulaşması nedeniyle 45 milyon kişinin sonucunu ifade etmektedir.

Ayrıca; konuyla ilgili akademisyen, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum ve meslek kuruluşları temsilcileri, köşe yazarlarından oluşan kanaat önderleri ile bire bir görüşmeler araştırma raporlamasına dahil edilecektir.

REPMAN FORUM 2022

İKLİM KRİZİ NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

6 Nisan 2022 10:30-13:00

COP 26 sonrasında şirketler ve markalar hangi değişim alanlarına yoğunlaşacaklar ve bunların iletişimini nasıl yönetecekler? “Güvenin” bileşimi nelerden oluşacak? Ekolojik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarındaki performans iş sonuçlarını nasıl etkileyecek? “Greenwashng”in önüne nasıl geçilecek? Enformasyon teknolojileri bu dönemde nasıl bir rol üstlenecek?

Forum Başkanı ve Yönetmeni

Salim Kadıbeşegil                        (RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı)

RESPECT araştırması özet sonuçları

Nuran Aksu                                  (ZENNA Kurumsal Marka Araştırmaları) (RepMan Danışma Kurulu Üyesi)

Şirketlerin iklim değişikliği iletişim politikaları ne kadar tatminkâr?

Oya Ayman                                  (Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği)

Ömer Madra                                (Açık Radyo)

Teknoloji iklim krizinin üstesinden gelebilecek mi?

Serdar Kuzuloğlu  (Trend Avcısı- İnternet Ekipler Amiri) (RepMan Danışma Kurulu Üyesi)

İklim değişikliği iletişim politikaları tavsiyeleri

Prof. Dr. Haluk Gürgen                (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi) (RepMan Danışma Kurulu Üyesi)

REPMAN PANEL

İKLİM KRİZİNİN İLETİŞİMİ!

16 Mayıs 2022 10:30-13:00

REPMAN FORUM 2022 tartışmalarının ışığında şirketler hangi iletişim alanlarına öncelik vermeli?  İletişim stratejilerinin önündeki engeller neler? Kurum içi iletişim bu dönemde bir adım öne mi çıkıyor? CEO’ların rol model kimliklerinde neleri görmek istiyoruz? Sivil toplum kuruluları ile işbirliği alanlarında eskiden olmayan “yeni” neler var/olmalı? Paydaş katılımcılığı iklim krizi gündeminde nasıl yönetilmeli?

Moderatör

Prof. Dr. Haluk Gürgen                (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi) (RepMan Danışma Kurulu Üyesi)

Katılımcılar

Nuri Özbağdatlı                           (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi)

 Durukan Dudu                             (Anadolu Meraları, ASHOKA FELLOW)

Sponsor şirket temsilcileri

REPMAN GÜNDEM

“ESG” İLE YENİDEN ŞEKİLLENEN İŞ MODELLERİ İÇİNDE İLETİŞİMİN ROLÜ?

13 Haziran 2021; 10:30-13:00

REPMAN PANEL çıktıları ışığında temel sorunlar ve çözüm alanları neler? İklim krizi ile birlikte yaşam yeniden şekilleniyor. Hem de zamana karşı yarış içinde. Bir yandan ESG (Economic, Social, Governance) ile yeniden tanımlanmakta olan iş modelleri var. Bir yanda da 2030 ve 2050 karbon nötr hedefleri… Tedarik zincirlerinin yapılanması, finans kuruluşlarının ESG performansı odaklı politikaları şirketleri kökten değişime zorluyor.  Bu zorlu değişim süreci hangi iletişim politikaları ile desteklenecek, iletişimin rolü ne olacak?  Kırılma noktalarında kurum itibarına yapılmış olan yatırımın geri dönüşü nerelerde, nasıl olacak?

Moderatör

Tayfun Zaman                              Compliance House; (RepMan Danışma Kurulu Üyesi)

ESG- FİNANS- TEDARİKÇİ alanları konuşmacıları

REPMAN GÜNDEM/BEYİN FIRTINASI

NEYİ NASIL YAPMALI?

26 Eylül 2022;10:30-13:00

Moderatör

Salim Kadıbeşegil                        (RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı)

REPMAN FORUM- REPMAN PANEL- REPMAN GÜNDEM çıktıları dikkate alınarak “Neyi, nasıl yapmalı?” tartışması ve bir manifesto tasarımı yapılması

Sponsor şirket temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, iletişim uzmanlarının katılımı ile “Beyin Fırtınası Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

Tüm etkinlikler devam etmekte olan Covid-19 hassasiyeti nedeniyle çevrim içi ortamda yapılacaktır.

Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir. Ancak kayıt ve katılım için bir sivil toplum kuruluşuna dilediğiniz miktarda yaptığınız katkıyı belgeleyen dekont ile kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Bir kerelik kayıt tüm etkinlikleri çevrimiçi izlemek için yeterlidir.