Anlamlı ve Sosyal Fayda Çevre ve Toplumsal Yarar Etrafında Oluşuyor

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi topluluğunun değerlendirmesi kapsamında “Anlamlı ve sosyal fayda yaratan şirket” tanımlaması Ekolojik çevre ve toplumun temel ihtiyaçlarını dikkate alarak faaliyetlerini sürdüren şirket”  üzerinde yoğunlaşıyor. RepMan web sayfası üzerinden değerlendirmeye katılan 92 kullanıcının %97’si bu tanım üzerinde uzlaşıyor. Anketin diğer seçenekli soruları ise; 

Kanunlara, kurallara eksiksiz uyan şirket 

Hissedarlarına daha fazla getiri elde etmeyi öncelik olarak gören şirket  idi.