Respect İtibar Yönetimi Eğilimleri Araştırması, 2016

Respect araştırması bulgularına göre CEO’ları itibarlı yapan özelliklerin başında “Vizyoner” olmaları geliyor RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan “İtibar Yönetimi Eğilimleri 2016” araştırması; CEO’ları itibarlı yapan özelliklerinin başında vizyoner olmalarının geldiğini ortaya koydu. CEO’ların finansallarda başarılı olmaları itibarlarının 6. Sırasında geliyor. Araştırmanın diğer bulguları şöyle; Şirketlerin yönetim kalitesinde “kurumsal yönetim ilkeleri; adil, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf olmaları; İşveren markasında “çalışana değer verme”; Kurumsal sorumlulukta ise “söylediği ile yaptığı arasında tutarlı olunması itibar yönetimindeki eğilimlerde birinci sıradaki kriterler olarak karşımıza çıkıyor. CEO’ların itibarın tetikleyen performans alanları ise şu şekilde: 1. Vizyoner olması %72 2. Yenilikçi olması inovasyonu teşvik etmesi %60 3. Adil yönetim ilkelerine göre hareket etmesi %55 4. İnsana değer vermesi % 54 5. Krizleri başarıyla yönetmesi %51 6. Şirketin finansallarını başarılı yönetmesi %46 Araştırma Künyesi RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi RESPECT “itibar eğilimleri araştırması”, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, iş dünyası temsilcileri nezdinde itibar yönetimi eğilimlerini ve gelecek beklentilerini anlamak amacıyla Ağustos 2016 tarihinde orta düzey ve üst düzey pozisyondaki 541 yönetici ile CAWI (Bilgisayar destekli web görüşme) yöntemi ile görüşmüştür.