İşletmelerin Yeni Rekabet Aracı Olarak Kurumsal İtibar

Coalition to Protect Patient Choice

Kurumsal itibar işletme paydaşlarının, örgütün geçmiş faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerinin sonuçlarından yola çıkarak işletmeye fayda yaratacak kolektif değerlendirmeleridir. Etkili itibar yönetimi, işletmelere uzun vadeli stratejik faydalar yaratacak bir çok avantaj sağlamaktadır. İtibar bir kere yaratılırsa, paydaşların ve toplumun zihnindeki bu düşünsel resmi, algıyı değiştirmek çok zordur. Kurumsal itibar değer yaratımında önemli bir yere sahiptir ve uzun dönemli etkisi olan bir örgüt varlığı olarak düşünülmelidir. Kurumsal itibar tüm örgüttü çevreleyen ve potansiyel olarak uzun dönemli faydaları olan birkaç işletme varlığından biridir. Rekabet avantajında kaynak bağımlılığı yaklaşımı, itibarın sağladığı üstün getirileri açıklamaktadır. Buna göre olumlu kurumsal itibar değerli bir kaynaktır ve rakipler tarafından kopyalanamaz ve başarılı bir şekilde rekabet edilemez. Bu çalışmada yazar, Türkçe işletme yazının eksikliği olarak gördüğü kurumsal itibarın kavramsallaştırılmasını ve işletmeye sağladığı faydaları incelemiştir. BAŞAK AYDEM AYDEMİR Araş.Gör. Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü (2008) çalışması. Makale için_isletmelerin yeni rekabet araci olarak itibar