CEO’ların gözünden İtibar ve PR

Kevin Murray (Chairman of the Public Relations Division of Chime Communications) ve Jon White (Associate of the Henley Management College) tarafından kaleme alınan CEO’ların Gözünden itibar Yönetimi başlıklı araştırma iş dünyasının  itibar ve PR kavramlarının somut katkılarının ne olduğu konusunda 14 CEO ile yapılan derinlemesine görüşmeyi yansıtıyor. İngiltere’nin öde gelen şirketlerinin CEO’ları ile yapılan bu araştırma aynı zamanda CEO’ların itibar yönetiminde kendilerini nerede görmekte oldukları ile ilgili bir pencerede açıyor. makalede, araştırma sonucunda CEO’ların PR’a yapılan harcamaların somut bir geri dönüşü beklentisi içinde olmamaları kayıtlara geçiyor. PR’ın temel amacının itibarın artırılması ya da korunması gibi bir işlevle ilişkilendiriliyor olması araştırmanın içindeki bir başka dikkat çekici sonuç.