REPMAN FORUM 2021 KAYDI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

RepMan itibar Araştırmaları Merkezinin bu yıl 10. sunu düzenleyeceği forum “Kime neden güveniriz?” teması ile 10 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

REPMAN FORUM 2021 bu yıl ; Allianz Türkiye, OrganikPR OPR, Panasonic Life Solutions Türkiye ve Zorlu Grubu destekleriyle yapıldı.

Forum teması ile ilgili şu çerçeve oluşturuldu;

“REPMAN 2021 forum teması olarak karşımıza “güven” kavramı çıktı. İtibarın çıktısı olan “güven” ile ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle enformasyon teknolojilerinin her bir yanımızı kuşattığı dünyamızda kime neden güvenelim sorusu sürekli zihnimizi meşgul ediyor.
Teknoloji dünyasında dezenfarmasyonun hayatı şekillendirdiği bir ortamda “güvenebilmenin” ne kadar önemli bir unsur olduğunu tekrar keşfettik. Ünlüler, fenomenler, “influencer” lar “güven pazarının” yeni olmasa bile öne çıkan oyuncuları oldular.
İlişkilerimizin içinde olduğu kadar kurumlarla da “güven” yolculuğu yapmak istiyoruz? Ama nasıl?
Güvenebilmek “hangi vaz geçişlerle” mümkün olabiliyor? Liderlerin güveni yönetmek konusundaki rolleri ne? Kırılan, hasar gören güveni onarmak mümkün mü? Kurumların toplumla olan güven köprüsünün kırılganlığının sinyalleri var mı?”

” RESPECT” Araştırması bulguları”


Forum başkanlığını RepMan kurucu Başkanı Salim Kadıbeşegil yaptığı forum her yıl düzeni olarak yaptırılan RESPECT araştırması sunumu ile başladı. halk nezdinde Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen halk araştırması Mart 2021’de yapılan derinlemesine görüşmeler ile zenginleştirildi.

Araştırma özellikle şu hususları sorguladı:

  • Halk nezdindeki araştırma ayrıca ; fenomenler, «influencer’lar ve ünlüler ve bu isimleri kullanan markaların sözcüleri ile yapılacak derinlemesine görüşmeleri de kapsıyor.
  • En yoğun takip edilen sosyal medya ortamları ve bunlara ne kadar güvenildiği
  • Takipçiler neden markalarla ilgili olumsuz paylaşımlar yapar, bu onların satın alma davranışlarını nasıl etkiler? Bu olumsuzlukların içinde fenomenlerin rolü var mı?
  • Sosyal medyada bilginin doğruluğu için nerelere baş vuruluyor?
  • Fenomenlerin, influencer’ların, ünlülerin itibarı nereden geliyor? Onlara güveniliyor mu? Onların önerdikleri ürünler/hizmetler satın almada ne kadar etkili?

RESPECT araştırmasının yönetici özetine buradan ulaşabilirsiniz.

REPMAN FORUM 2021 Hangi Konukları Ağırladı?

Forumun bu yılki programında sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Haluk Levent kısaca başında bulunduğu AHBAP platformu ile ilgili bilgi verdi. Haluk Levent güvenilirliğin somut örnekleri ile AHBAP etkinlikleri kapsamında itibarın bizzat yaşanılırlığına değindi.

Gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu’nun yönettiği “Güvenin bileşimleri“ panelinde Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Mustafa Köksalan ve teyit.org Kurucusu Mehmet Atakan Foça kendi alanlarından “güveni” nasıl inşa ettiklerini örneklerle anlattılar.

RepMan Merkez Danışma Kurulu üyelerinden Prof.Dr. Haluk Gürgen kapanışta “güvenilir olmakla” ilgili genel değerlendirmeler yaptı ve foruma katılım gerekçelerini yorumladı.

REPMAN FORUM 2021′ kaydını buradan izleyebilirsiniz.