Sosyal Medyada Kriz Yönetim ve Kurum İtibarı ile İlişkisi üzerine Bir Model Uygulaması

Sosyal Medyada Kriz Yönetim ve Kurum İtibarı ile İlişkisi üzerine Bir Model Uygulaması başlıklı makale: Aslin YENİCE Marmara Üniversitesi, Uluslararası İşletmecilik, Tezli Yüksek Lisans aslin.yenice@gmail.com., Prof. Dr.Serdar PİRTİNİ., Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü serdarpirtini@marmara.edu.tr ., Prof. Dr.,Göksel ATAMAN Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü gataman@marmara.edu.tr ortak çalışması.

Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/538966