“Şirketlerin İtibar Yönetimi Nasıl Olmalı?

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzelenen IV. Beyin Fırtınası toplantısı 13 mayıs 2016 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesinin evsahipliğinde gerçekleşti. Toplantının konu başlığı“Şirketlerin İtibar Yönetimi Nasıl Olmalı? olarak tanımlandı. 35 katılımcı ile gerçekleşen toplantı tam gün sürdü. Katılımcılar; kurumsal iletişim yöneticileri, PR ajansı yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kurulışları temsilcileri ile sektör yayınlarından oluşan bir topluluk idi.
Toplantı, RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi
kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil’in moderasyonunda gerçekleşti. Üç bölümde yapılan toplantıda önce; itibar yönetimin önündeki genel sorunlar tartışıldı. Katılımcıların katkıları ile ikinci bölümde bu sorunların nasıl üstesinden gelebileceğimiz grup tartışmalarında şekillendi. Kapanış bölümünde de yine grup tartışmaları şeklinde itibar yönetimin “ideal yol haritasının” olup olmadığı masaya yatırıldı. Toplantının çıktıları RepMan Beyin Firtinasi özet raporu şeklinde hem katılımcılarla hem de RepMan bülten aboneleri ile paylaşıldı. Toplantının son bölümünde Salim Kadıbeşegil’in “9 Adımda İtibar Yönetimi” başlıklı sunumu katılımcılar ile paylaşıldı.

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi
RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi “İtibar Yönetimi” konuları ile ilgili her yıl farklı etkinliklerle kurumların “en önemli sermayesinin” daha etkin yönetilmesi konusunda bilgi, model ve eylem üretmekte. Bir bilgi paylaşımı platformu olan RepMan itibar Araştırmaları Merkezi; Forumlar, araştırmalar, sertifika programları, beyin fırtınası toplantıları ile konuyla ilgili çevrelere ulaşmakta ve onların katılımcılığı ile konunun zenginleştirilmesi çabalarına katıka bulunmakta. Yerli ve yabancı danışma kurulu üyeleri ile zenginleştirilen forumlar, sertifika programları ve beyin fırtınaları toplantıları çıktıları ayrıca ülkemizde konuya ilgi duyan üniversitelerimizle paylaşılmakta ve ilgili derslere katkı olarak sunulmakta.