RepStorm 6. Toplantısı ; “Kurumsal değerlerimizi checklist gibi kullanmalıyız”

RepMan Kurucu Danışma Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil, TÜHİD başkanı Gonca Karakaş, İDA Başkanı Ergun Gümrah ve KİD Başkanı Bengi Varli 6. RepStorm Toplantısında

RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenmekte olan RepStorm Beyin Fırtınası toplantılarının 6.sı 10 Mayıs 2017 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesinin evsahipliğinde gerçekleştirildi. Tam gün süren toplantıya 37 iletişimci katıldı. Katılanlar arasında İDA İletişim danışmanları derneği, TÜHİD Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, KİD Kurumsal İletişimciler Derneği’ni temsilen başkanları, kurumsal iletişim alanında çalışan profesyoneller, köşe yazarları, basın mensupları akademisyenler, RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar. Toplantıyı RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Danışma Kurulu üyesi Salim Kadıbeşegil yönetti.

“İletişim risklerinin etkin yönetiminin şirket değerine katkısı” olarak belirlenen tartışma başlığının ilk bölümünde “elle tutulamayan değerlerin şirket değerine katkısı” tartışmaya açıldı. Bu bölümdeki tartışmaların özeti şöyle;

Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Marka Stratejileri Danışmanı Bora Alçı RepStorm 6. toplantısında

Elle Tutulamayan Değerlerin Şirket Değerine Katkısı

Şirket yöneticileri elle tutulamayan değerlerin neler olduklarını biliyorlar mı?

Yöneticiler idealde neleri yöneteceklerinin bilincindeler fakat Türkiye’deki nakit akışı, şirketin mali yapısı göz önünde bulundurulduğunda öncelik sıralaması değişiyor. Peki bu durumda CEO’ları iletişimin değerine özellikle maddi değerine nasıl ikna edeceğiz? İletişimin şirket stratejisi içerisinde yer almasını sağlayacak neler yapılabilir? Dışarıdan STK’ların yapacağı baskıya destek vererek gerçek dünyaya gösterilebilir mi?

CEO’ların KPI’ları arasında itibarın yeri yok.  CEO’lar daha kısa dönemlerle sonuç beklenen bir görevde. Önemli olan itibarın getirisini hem kısa hem de uzun vadede görünür kılmak. Günlük operasyonda ne anlama geldiği anlatılarak maddi değeri kanıtlarla sunulursa CEO ikna edilebilir. İtibar kriterleri toplamda hangi oranda karşılık buluyor? Ölçümlenmeli!

Büyüme, penetrasyonla alakalıdır. Penetrasyon iki şekilde meydana gelir. Zihinsel ve sayısal. “İtibar” zihne penetre olmalı. Zihinde marka seti arasında yer aldığı zaman değerli olarak görülebilir. Elde edilecek fayda gösterilmelidir. Öncelikle yapılması gereken farklı bir özgürlük alanı oluşturulup, o kültürü ortaya çıkartmak ve zihne penetre etmektir. Peki, sürekli değişen dünyada bu değişim içinde nasıl var olacağız? Önemli olan değişimi sürdürülebilirlikle birleştirmek. Yapılan araştırmalarda elle tutulamayan değerler varlıklara oranı %87.(2015 yılında yapılan bir araştırma)

Bu tartışmaların ışığında değerlendirilen iletişim riskleri de şu başlıklar altında toplandı:

İletişim riskleri;

 • İletişimin şirket performansına etkisinin görülmemesi.
 • Beraber çalışma modeli, katılımcı modelleme konusundaki eksiklik
 • İtibar yönetiminin şirketlerde içselleştirilememesi
 • İletişimin, sadece iletişim departmanının sorumluluğunda olması
 • Toplum nezdinde kurumsal itibar konusundaki bilincin yaygınlaşmaması
Gazeteci Volkan Akı toplantıya katkı sağlayanlar arasındaydı

Atölye çalışması

Elle Tutulamayan Değerler, İletişim Riskleri, Bakış açımızı nasıl değiştireceğiz?

RepStorm’un ikinci bölümünde üç çalışma masasında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Masalarda aşağıdaki başlıklar tartışmaya açıldı;

 • Ne tür performans yaratacak
 • Ne tür yeni araçlarla anlatımı sağlamalıyız?
 • Prestij ve sürdürülebilirlik kavramları ne derce biliniyor? Yeniden tanımlanmalı.
 • Şirket olarak insanların hayatına ne kadar değer kattığını görmemiz gerekiyor.
 • Reklam çalışmaları, iç iletişim çalışmaları, medya ilişkisi
 • Sosyal medya bugüne kadar ki paradigmaların dışında bir paradigma yaratmalı
 • Yapılan her işin nasıl konuşulacağının dilinin politikası yapılmalı
 • İnsan hayatına katılan değer -> Olumlu imaj-> İtibar
 • Kurumsal iletişim yönetim takımında yerini almalı, dışarıdaki paydaşların sesi olmalı!

Sonuçlar

 • İç iletişim tarafındaki risklerin maliyetlerini  daha rahat ölçebiliriz.
 • İç iletişim tarafında active research-> böl/araştır/ geribildirim al yapılmalı
 • Şirketlerde itibar komitesi kurulmalı. İçeride ölçümlenmeyen riskleri ölçebilecek nitelikte sözcüler olmalı. Finansal sonuçları yönetimin önüne koymalı
 • Denetim kurulu iradesiyle ortaya konmuş bir kimlik ve kültürle iletişimin kurulması ve itibarı ortaya çıkartmak üzerine uğraşların yapılması
 • Tedarikçi tarafında yeni sözleşmeler oluşturulabilir
 • Paydaşlara özel iletişim yapılmalı
 • Satın almanın sürdürülebilirlik konusu üzerine çalışılmalı
 • İnsanların hayatında olumlu fark yaratmalıyız
 • Alınan kararların şirketin kurumsal değerleri arasındaki uyum incelenmeli
 • Kurumsal değerler ve itibarla ilgili riskleri görerek bu risklerin finansal etkisi çıkartılmalı
 • Konuyu aşağıdan yukarıya içselleştirmek gerek (çalışanlardan yöneticilere)

Yarın sabah ne yapmalıyız?

Şirketin kurumsal değerlerini bir checklist gibi kullanmalıyız. Her bir sözleşme, açıklama, toplantı, karar, süreç, politika şirketin kurumsal değerleri karşısında sınavdan geçmeli. Tereddüt varsa bu br itibar riskidir. Şirkete çok daha pahalıya mal olabilecek bir sonuca mal olabilir.

Tayfun Zaman, Fügen Toksü, Fatma Çelenk, Bora Alçı, Salim Kadıbeşegil, Gonca Karakaş, Ergun Gümrah ve Bengi Varlı RepStorm 6. toplantısında