Ipsos Global Advisor Araştırması; Küresel kamuoyunun 2021 Öngörüleri

Küresel Kamuoyu: “2020 Kötü Bir Yıldı, 2021’e Dair Daha Umutluyum” Diyor

Ipsos, Global Advisor araştırması ile Türkiye’nin de dahil olduğu 28 ülkede 2021’e dönük belli konulardaki kamuoyu öngörü ve tahminlerini araştırdı. Çeşitli konulardaki yeni yıl değerlendirmeleri, ekonomi ve dünya olaylarıyla ilgili kamuoyu tahminleri bu çalışmada özetlendi

Araştırmaya göre; küresel kamuoyunun %90’ı ve Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %94’ü “2020 yılı ülkem için kötü bir yıldı” diyor.  2020 yılının kendileri ve aileleri için kötü bir yıl olduğunu düşünenlerin oranı küresel ortalamada %70 olarak görülürken, Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %89’u 2020’nin kendileri ve aileleri için kötü bir yıl olduğunu belirtiyor.

Öte yandan kamuoyu, 2021’e dair daha umutlu bir beklenti içerisinde. Dünya çapında her 10 kişiden yaklaşık 8’i (%77) 2021’in kendileri için 2020’den daha iyi olacağı konusunda iyimser. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %67’si de bu konuda aynı iyimserlik içinde.

Küresel ekonominin 2021 yılında 2020’de olduğundan daha güçlü olacağını düşünenlerin oranı küresel ortalamada %54 iken Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %48’i de bu konuda hem fikir.
54 
2021’e dair ekonomik beklentilerin biraz daha detayına inildiğinde, Ipsos Global Advisor araştırmasından şu sonuçlar öne çıkıyor: Küresel kamuoyunun %66’sı ülkelerinin gelir eşitsizliğinin artacağını düşünüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %85’i de ülkedeki gelir eşitsizliğinin 2021 yılında artacağını tahmin ediyor.

Online alışverişe mağazadan alışverişe göre daha fazla para harcanacağı tahmin ediliyor. Küresel kamuoyunun %57’si bu tahminde bulunurken, Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %84’ü online alışverişe daha fazla para harcayacağını tahmin ediyor.

2021 yılında aynı işi yapan kadınlar ve erkekler aynı ücreti alacak tahminine katılanların oranı küresel ortalamada %40 iken Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %46’sı eşit ücret konusunda iyimser bir tahmine sahip.

53

Covid-19 Pandemisine Yönelik Tahminler
Küresel kamuoyunun %41’i, Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise %52’si ; Covid-19 pandemisinin etkilerinin ardından 2021 yılında ülkelerinin normale döneceğini tahmin ediyor. Öte yandan ülke ekonomilerinin çabuk toparlanamayacağı konusunda tahminler daha ağırlıkta gözüküyor. Küresel ortalamada sadece %32’lik bir kesim ülkelerinin ekonomisinin Covid-19 etkilerinden tamamen kurtulacağını tahmin ediyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin sadece %38’i de bu tahmine katılıyor. %56’lık bir kesim ise buna ihtimal vermiyor.

Kamuoyunun tahminlerine göre bu yıl da maske kullanmaya devam edeceğiz gözüküyor. Küresel kamuoyunun %61’i ve Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %71’i “Bundan bir yıl sonra ülkedeki çoğu insan kamusal alanda maske takacak” tahminine katılıyor.

Yeni bir virüsün neden olduğu yeni bir küresel pandemi olacak tahminine katılanların oranı daha fazla… Pandemi hayatımıza yeni girdi ve devamının da geleceği tahmin ediliyor. Küresel kamuoyunun hemen hemen yarısı (%47), Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise %61’i bu tahmine katılıyor.   

Covid-19 krizi sayesinde dünya daha iyi bir yer haline gelecek tahminine ise çoğunluk “muhtemelen hayır” diyor. (Küresel Ortalama %59, Türkiye’den katıların oranı %64)

52

Araştırma Künyesi

Ipsos tarafından Global Advisor çevrimiçi platformunda gerçekleştirilen 31 pazarı kapsayan araştırmanın sonuçlarıdır. Ipsos, 23  Ekim ve 6 Kasım 2020 tarihleri arasında Singapur’da 21-74 yaş aralığındaki, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hong Kong, İsrail, Yeni Zelanda, Malezya, Güney Afrika ve Türkiye’de 18-74 yaş aralığında ve 22 diğer pazarda ise 16-74 yaş aralığında bulunan toplam 23.007 yetişkinle görüşme gerçekleştirmiştir. 

Örneklem, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin anakarası, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya, Yeni Zelanda ve ABD ülkelerinin her birinde yaklaşık 1.000’er kişi; Arjantin, Şili, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İsrail, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye ülkelerinin her birinde ise yaklaşık 500’er kişiden oluşmaktadır.
 
Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Yeni Zelanda ve ABD’deki örneklemin, 75 yaşın altındaki nüfusun genelini temsil ettiği düşünülebilir.

Brezilya, Şili, Çin toprakları, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika ve Türkiye’deki örneklem, nüfusun genelinden daha kentsel, daha eğitimli ve / veya daha varlıklıdır. Bu ülkeler için anket sonuçları, nüfuslarının internete daha çok “erişimi olan” kesiminin görüşlerini yansıtıyor olarak görülmelidir.

 Veriler, her ülkenin örneklem kompozisyonunun en son nüfus sayımı verilerine göre yetişkin nüfusun demografik profilini en iyi yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır.

Sonuçların toplamı 100 değilse veya “fark” gerçek olandan +/- 1 fazla / az göründüğünde, bunun nedeni yuvarlama, çoklu yanıtlar veya “bilmiyorum” veya belirtilmemiş yanıtların hariç tutulması olabilir.  

Ipsos çevrimiçi anketlerinin doğruluğu, +/- 3,5 puanlık 1000 doğru ve +/- 5,0 puanlık 500 doğru soruluk bir anket içeren güvenilirlik aralığı kullanılarak hesaplanır. Ipsos’un güvenilirlik aralıklarını kullanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ipsos internet sitesini ziyaret edin. Bu bulguların yayınlanması yerel kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.