İtibar ve güvenilirlik; İtibar her zaman önemlidir ancak değişim ve kriz dönemlerinde daha da öne çıkan bir unsurdur. Pragmatik bir bakış açısı, etkili bir planın ortaya çıkarılması ile ilgili parçaların bir araya getirilmesi, ölçümlenebilir hedefler konulması, kritik aşamalar itibarın oluşumunda önemlidir. Ancak bunlarla birlikte en az bunlar kadar önemli olan tutarlılık ve güvenilirlik, ahlaki pusula, samimiyet ve soğukkanlılık liderin donanımında olmalıdır.

Cesaret;  Zor zamanlarda zor kararların alınması kaçınılmazdır. Bunun için de cesaretli olmak gerekir. Gözüpek ve özgüveni yüksek bir kişilik iyimser tarafta olabilmek için etkendir. karamsarlık zaten yeteri kadar enerjiyi çekmektedir. Buna rağmen cesaretle adımlar atmak ve kararlı bir duruş sergilemek birçok zorluğun üstesinden gelmek için gereklidir.

Stratejik bakış; Etkili liderlerin zor zamanlarda en başta gelen temel özellikleri arasında “büyük resmi” görmeleri vardır. Bunun için hangi sonuçların alınması için öncelikle hangi adımların atılması gerektiği konusunda değerlendirmeleri olur. Aynı liderler aynı zamanda uygulamada gerçekçi, ulaşılabilir hedeflere odaklanıp zamanın verimli ve etkili yönetmeyi bilirler. Liderlerin hem analitik hem de pragmatik sistematiği kendi içinde çok karmaşık konuların bile sade ve basite indirgenmesi ve kolay anlaşılmasını sağlar.Bu da onların stratejik bakış açılarının ana girdisidir.

Empati; Değişimin yaratacağı sancılardan kimse muaf değildir. En entelektüel aydınlarımız bile büyük zorluklar yaşarlar. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın ne hissettikleri ne düşündüklerini biliyor olmamız gerekir. Özellikle de değişimin derin ve kapsamlı olduğu dönemlerde duygular, korku, öfke, direnç ve belli dozda karamsarlıkla kaplı olabilir. Etkili ve sonuç alıcı bir ilişki ve iletişim yönetimi için bu duyguların nerelerden kaynaklandığını dikkate almak gerekir.

Her zaman takipçileri varsa liderler liderdir denir. Ancak etkili liderler sadece duygusal zekalarının yüksekliği ile hem motive ederler hem de ilham verirler.