7. RepStorm Beyin Fırtınası Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye’nin itibar yönetimi gündemini belirleyen, gelişmelerin öncüsü ve küresel çalışmalara katkıda bulunan RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi; RepStorm Beyin Fırtınası Toplantılarının 7’ncisini 21 Aralık 2017 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

Kurumsal iletişim yöneticisi, akademisyen, STK ve medya temsilcilerindne oluşan 27 kişinin katıldığı toplantının ilk bölümünde  ZENNA Araştırma ve Danışmanlık şirketinin kurucusu ve RepMan Danışma Kurulu Üyesi Nuran Aksu tarafından RESPECT 2017 İtibar Eğilimleri Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı.

İkinci bölümde ise katılımcılar gruplara ayrılarak gerçekleştirdikleri atölye çalışmasında önümüzdeki dönemde itibar eğilimlerinin hangi alanlarda yoğunlaşacağı üzerinde tartışıp, çıktılarını ortaya koydular. Katılımcılar çalışma sonunda kendi itibar eğilimleri bulgularını şu şekilde sıraladılar:

1)     İnsan odaklı, tüm paydaşları kapsayan 360 derece “itibar yatırımları” ile çalışana yatırım yapılabilir. Böylece insana verilen değer gösterilir ve aynı zamanda itibar çalışmalarının finansal karşılığı somut bir şekilde gösterilebilir.
2)     Şirkette çalışan tüm XYZ kuşaklarını kapsayan “yeni şirket değerleri” oluşturularak çalışan katılımı ve aidiyet duygusu arttırılabilir.
3)     İtibarın bireyden başlayıp herkesin içselleştirdiği, doğal, tüm hayata yansıyan bir süreç olarak algılanması ve kurumla birlikte tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi bir diğer potansiyel eğilim şeklinde tanımlanabilir.
4)   Dijitalleşmenin gelişmesiyle daha samimi, daha titiz bir kurumsal iletişim ile itibar yönetimi desteklenebilir.
5) CEO ve Üst Yönetimin mutlaka itibar yönetimi konusunda değişim ve gelişime açık, ihtiyacın farkında ve ilgili/sorumlu ekiplerini destekleyici olması çok önemli ve sürekliliği sağlayıcı temel şarttır.
6) Çalışanlara / İnsana Değer verilmelidir.
o    Yönetimde kurumsal kültür ve kuralların oluşturulması, bunun kurum tabanına yayılması beraberinde adalet ve şeffaflık da getirecektir.
o    Her seviyedeki çalışanın anlaşılması/tanınması ve memnuniyetinin sağlanması beraberinde müşteri memnuniyetini de getirecektir. Çalışanın memnuniyeti kurumunu sevmesi, ona inanması ve güveniyor olması ile direk ilişkilidir. Bu ilişki çalışanın iyi bir marka elçisi olmasında da rol oynar.
o    Mevcut çalışanın memnuniyetinin yanı sıra, kurumdan ayrılan çalışan ile de iyi ilişkilerle, “helalleşerek” ayrılmak özellikle şirketin itibarı ve potansiyel çalışanlarının gözündeki imajını olumlu etkileyecektir.
7) İtibar Yönetimi ve Etik olgusunun ve kurallarının tedarikçi, müşteri ve paydaşlara yayılması, kurumun çalışanlarının ve onların çevrelerine erişmemizin yanı sıra, iş ortaklarımızın da kurumumuz kuralları ile desteklenerek itibar yönetimine katılması etki alanımızı genişletecektir.

RESPECT 2017 İtibar Eğilimleri Araştırması özet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.