Korona virüs ve Kurumsal İtibar

Uluslararası araştırma şirketlerinden IPSOS korona virüs günlerinin yoğunluğu içinde sıcağı sıcağına bir araştırma yaptı ve sonuçlarını açıkladı. Ekli IPSOS pdf dosyasından tamamını inceleyebileceğiniz araştırma her ne kadar ABD’de yapılmış olsa da tüm şirketlerin bu dönemde ne yapmaları/yapmamaları gerektiği konususunda önemli mesajlar veriyor.

Bu arada IPSOS Türkiye’de bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın detaylarını burada okuyabilirsiniz.

IPSOS  on gün arayla ABD’de iki araştırma yaptı. Bir tanesi 6-9 mart diğeri ise 18-19 Mart tarihlerinde.

ABD’deki araştırmanın giriş bölümünde yer alan açıklamaların özetini birlikte okuyalım;

Yaşanmakta olan krizin en yoğun olduğu bu dönemde şirketlerin ve markaların etkili iletişim ile toplumu sağlık önlemleri  ve ürün/hizmetlerin bundan nasıl etkilenebileceği konularında doğru bilgilendirici, sakinleştici çok önemli bir rolü var. Korona virüsünün küresel boyutta etkisinin neler olabileceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak, halk sağlığı ve küresel piyasalar üzerinde istikrarsızlık yaratacağı aşikâr. Bunun bir sonucu olarak halkın hükümetler ve sağlık kurumları, şirketler ve genelde iş dünyası ile ilgili algısı yeniden şekillenecek. Bununla birlikte markaların ve şirketlerin bu ortamda itibarlarını koruyabilmek için kamu sağlığı ve güvenliğini önceliğe alarak yönetebilecekleri bir kaç konu olduğu görünmekte. Önümüzdeki bir kaç hafta hatta bir kaç ay devam edeceği öngörülen belirsizliğe karşın şirketlerin bir kaç muhtemel senaryoyu dikkate almaları kaçınılmaz görünüyor.

Bazı sorular herkesin aklında. Örneğin;

  • Virüsün yayılmasını önlemek için neleri “yeteri kadar yapmıyoruz” şeklinde görünüyor/algılanıyor?
  • Kamu sağlığı ve güvenliği açısından zararlı/olumsuz bir şeyler yapıyor olabilir miyiz?
  • Kamuoyunun korona virüs konusunda algılarını etkileyecek konuyla ilgili haberler ne oranda hızlı yayılıyor ve bunlar virüsün yarattığı tehlikenin doğru algılanması için kamuoyu algısının değişimini nasıl tetikliyor?

Kamu sağlığının korumasını önemseyen markalar ve şirketler açısından çalışanların çıkarlarının gözetilmesi, çalışma hayatının güvencesi ve yaşayabilmesi giderek karmaşıklaşmakta olan durum ile ilgili kamuoyunun algılarındaki değişimin doğru tavsiyelere dönüştürülmesi büyük önem taşımakta.

Ortadaki belirsizlik ortamında kamuoyunun beklentileri dikkate alındığında ABD’de halkın büyük bir kısmı kamu sağlığının korunması konusunda şirketleri “öncelikli” sorumlu görmemekte. Halkın büyük çoğunluğu bu sorumluluğun Amerikan Hükümeti ve resmi sağlık kuruluşlarının üzerinde olduğunu düşünmekte. Ancak bu algı şirketlerin üzerinde bir sorumluluk olmadığı anlamına gelmemelidir. Halk markaların ve şirketlerin kamu sağlığının güvence altına alınması ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri almalarının beklentisi içindedir. Hatta bu önlemler kârlılıklarını olumsuz etkileyecek bile olsa…

Bu yaklaşımın ışığında biz de markaların ve şirketlerin değerlendirebilecekleri bazı tavsiyelere burada yer vermek istiyoruz.

  1. Birinci öncelikli iş “yanlış” bilgi ile savaşmak. İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın en büyük tehlikesi “dezenformasyon”… Dijital ortamda etkin olan tüm kuruluşlar  corona virüs ile ilgili yanlış ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi konusunda aşırı hassasiyet göstermeli. Bu önlemler arasında; corona virüs tedavisi için etkin olduğu iddia edilen düzmece ürünleri yayımlamak,  web sayfası trafiğini artırmak için sansasyonel haberlerin önüne geçmek yer alabilir. Facebook, Twitter gibi platformlar bu konuda bazı önlemler aldılar. Şirketlerin de bu konuda sorumlulukları var.
  2.  Şirketinizin risk profilini değerlendirin; şu anda tepeden tırnağa tüm potansiyel riskleri değerlendirmenin zamanı. Riskleri minimize etmek için kamu sağlığı ve bilgilenmesi konusunda hangi platformlara nasıl bir katkı verildiği önemli.
  3.  Açık ve tutarlı iletişim: Şeffaflık şu anda çok önemli. Sadece dezenformasyonun yayılımı ve bunun kamu sağlığı için oluşturabileceği tehlikeler açısından değil tüketici güveninin de yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle; a) bir iletişim planınız olmalı; b) iç ve dış paydaşlarınıza doğru zamanlamalarda şirket yetkilileriniz tarafından uygun açıklamalar yaptırabilirsiniz
  4. Çalışanlarınızın ve kamuoyunun beklentilerinini bilin; durum kendi içine evrildikçe güncel bilgi ile donatılı olmak önemlidir.