Sürdürülebilirlik İletişimi

Kurumsal İletişim yolculuğu yapan Dilek Cesur uzun yıllara dayanan birikimlerini topladığı yazısında; “Sürdürülebilirlik artık firmalar için başlı başına ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle bu kavramın  tarihsel dönüşümünün  yanı sıra insanların hayatlarına nasıl yansıdığı ve entegre edildiği de gittikçe önem kazanan diğer bir unsur. Bu çerçevede sürdürülebilirlik yaklaşımının daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve anlaşılabilmesinde  iletişimin kilit bir fonksiyonu var.Bu sebeple de iletişim ve sürdürülebilirlik konuları mutlaka bir arada ele alınmalı ve bu konunun tüm hedef kitleler nezdinde duyurulması için de liderliği  firmaların kurumsal iletişim departmanları yapmalı.” diyor. Devamını buradan okuyabilirsiniz.