Sürdürülebilirlik İletişimi Eğitimi 22 Şubat’ta

Mikado Consulting tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik İletişimi eğitimi 22 Şubat tarihinde İstanbul’da yapılacak.

Eğitmen olarak, Serra Titiz (Mikado Consulting), Salim Kadıbeşegil (Orsa Stratejik İletişim Danışmanlığı), Cansu Gedik  (Mikado Consulting) ve konuk konuşmacı olarak da Barış Doğru (EKOIQ) ve Nuran Aksu’nun (ZENNA Kurumsal Marka Araştırmaları ve Danışmanlık) yer aldığı programda sürdürülebilirlik stratejileri ve politikalarının iletişim yönetimi ile ilgili örnek olaylara yer verilecek.

Kimler Katılmalı?

  • Kurum içinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi konusunu stratejik bir şekilde ele almak isteyen kurumları temsilen uzman ve yöneticiler
  • Sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, pazarlama, insan kaynakları alanlarında çalışan profesyoneller
  • Konuya daha bütüncül bir bakış açısıyla bakmak isteyen tüm profesyoneller

Neden Katılmalı?
Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bireylerin, şirketlerin ve devletlerin düşünce ve davranış biçimlerini değiştirmeye ihtiyacımız var. Benzer şekilde, iyi hikayelerin de daha fazla insana ulaşmasına ihtiyacımız var…
Etkin iletişim, sadece bilgilendirmez, aynı zamanda ilham verir ve değiştirir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi çalışmalarının birbirinden ayrı düşünülmemesi gerekiyor.
Sürdürülebilir kalkınma kapsamında çözülmesi gereken zorlu problemlerimizin olduğu; toplumun sosyal ve çevresel konulardaki duyarlılığının her geçen gün arttığı; bilgi teknolojileri ve iletişim araçlarının gelişmesiyle şeffaflaşan dünyamızda sürdürülebilirlik iletişiminin önemi giderek daha fazla artıyor.  
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nın düzenlediği eğitimde, sorumlu yönetim, sürdürülebilirlik iletişimi ve itibar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmekte ve şirketlerin sürdürülebilirlik iletişimi kapsamında faydalanabilecekleri yöntem ve araçlar sunulmaktadır.
Eğitim süresince sektörlerden iyi örnekler paylaşılacak ve deneyim aktarımında bulunulacaktır. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmaları ile konuyu pekiştirme ve kendi sektör ve kurumlarına uyarlayabilme imkanı yakalayacaktır. 

Kayıt ve daha fazla bilgi için: http://www.mikadoconsulting.com/egitim/16/surdurulebilirlik-iletisimi-

RepMan blog üyelerine % 10 indirim uygulanmaktadır.