Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci Ve Güven Ortamının Oluşturulmasında Etiğin Önem

Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci Ve Güven Ortamının Oluşturulmasında Etiğin Önemi çalışması Prof. Dr. Selen Doğan (Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü) ve Okt. Abdullah Karataş (Niğde Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu) tarafından kaleme alındı.

Makale özeti şöyle; (Makalenin tamamını yazı sonundaki PDF den okuyabilisiniz.

Örgütler varlıklarını sürdürürken sadece kar elde etmeyi değil, çalışanlarına ve hizmet ettikleri topluma duyarlı olmayı da öncelikleri arasına koymalıdırlar. Başarılarını sadece kısa dönemli karlarını maksimize etmeye odaklayan örgütlerin, soysal sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri söylenemez. Ancak, örgütlerin çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmemeleri, onların başarılarını da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Çünkü, örgütlerin varlıklarını başarıyla sürdürebilmeleri, toplumun örgüt faaliyetleriyle ilgili algı ve düşüncelerine önemli ölçüde bağlı bulunmaktadır. Çalışanların çalışmaktan memnun oldukları ve kendilerini güven içinde hissettikleri örgütler bu başarıyı yakalayabilecek, hizmet ettikleri topluma yararlı olabileceklerdir. İşte bu noktada etik, örgütlere yol gösterebilecektir. 

ÖRGÜTLERDE İTİBAR VE ETİK

görsel; anestek den alınmıştır.