Kurumsal İtibarın Bileşenleri ve Parametreleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

 

Fatma Geçikli, M.Serdar ERCİŞ, Meryem OKUMUŞ çalışması olan makalenin özeti aşağıda yer alıyor. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.Kurumsal İtibarın Bileşenleri

Küreselleşmenin yaşandığı çağda, kurumların rekabet avantajı yakalayabilmelerinde yalnızca somut değerleri yeterli olmamakta, soyut değerleri ile kendilerini ifade etmeleri zorunluluk haline gelmektedir. Kurumların sahip oldukları en önemli soyut değerleri ise itibarlarıdır. Stratejik bir iletişim sürecinin ürünü olan itibar, tüm insanların kişi ya da kuruluşlar hakkındaki olumlu ya da olumsuz değer yargılarını ifade etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin önde gelen kurumlarından birinin müşterileri özelinde Fombrun/Shanley’in kullandıkları itibar ölçeğinden yola çıkılarak itibar bileşenleri üzerinden anket tekniğiyle itibar ölçümlenmesi amaçlanmıştır.

Prof. Dr. Fatma Geçikli Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, (e-posta: fgecikli@atauni.edu.tr) **)

Doç. Dr.M.Serdar ERCİŞ Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, (e-posta: serdarerc@hotmail.com) ***)

Arş. Gör.Meryem OKUMUŞ Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, (e-posta: meryem.okumus@atauni.edu.tr)