Kurumsal İtibar Oluşturmada Stratejik İşbirliği Olarak İşletme-STK İlişkisi

Muammer SARIKAYA Yalova Üniversitesi,

İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü

E-posta: msarikaya@yalova.edu.tr

İlke ORUÇ Anadolu Üniversitesi,

İİBF, İşletme Bölümü

E-posta: ioruc@anadolu.edu.tr

Özet Araştırma, kurumsal itibar sürecine olumlu katkısı olan Sivil Toplum Kuruluşları ile işletmelerin kurduğu işbirliği faaliyetlerini ve alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Son dönemlerde, işletmelerin gönüllülük faaliyetlerini stratejik bir şekilde ele alıp, kurumsal itibar yaratabilmelerine yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’deki işletmelerin, bu konuda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu araştırma için uygun görülen yöntem, Capital Dergisi’nin Aralık 2009 sayısında belirlediği “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer alan şirketlerin Web sitelerine “içerik analizi” uygulanmasıdır. Araştırmada, Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri olarak değerlendirilen şirketlerin, Kurumsal İtibarın bir parçası olarak, toplumda sürdürülebilirliği gerçekleştirmek için uyguladıkları gönüllülük faaliyetlerinde, dış kaynak kullanımı olarak kâr amacı gütmeyen örgütler ile girdiği işbirliği değerlendirilecektir. Araştırma, Türkiye’de Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri listesine girmiş şirketlerin, kurumsal itibarlarını sağlamak için Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirdikleri gönüllülük faaliyetlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Makaleyi buradan inceleyebilirsiniz