İyi Görünmek için mi Yoksa İyi Yapmak için mi Etik Gerekli?

corporatereputationandethics

Navara Üniversitesinde hazırlanmış bir bildiri en temel tartışmalardan birine ışık tutuyor. “Etik” meselesinin neresinden tutmak gerekiyor; İyi ve itibarlı görünmek veya günlük deyimle “mış” gibi yapmak için mi yoksa işleri yönetirken gerçekten etik bir davranış sergilemek için mi?

Ricardo Leiva, Ignacio Ferrero ve Reyes Calderon ortak çalışmasında  itibarın biraz da moda bir kavram olarak karşımıza çıktığı belirtilerek “işi doğru yapmakla”, “doğru işi yapmak” arasındaki farkın bir kez daha gündemde olduğu kaydediliyor.

Finansal skandallarla sarsılan kurumsal dünyada kurum itibarının ne kadar yaşamsal öneme sahip olduğunun nihayet anlaşılabildiğine değinilen çalışma itibarın iş hayatının tüm disiplinlerinin içinde yer almak durumunda olduğu vurgulanıyor. 2202-2011 yıllarında arasında iş etiği konusundaki çalışmaların bibliyometrik analizleri sonucunda üç hipotezin geliştirildiği ilgili çalışmada yer alıyor.