İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi

Samet Kavoğlu

Bu makale Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan “Tüketim Toplumu ve Çevre” konulu Ulusal Sempozyumda sunulan tebliğin geliştirilmiş şeklidir.

http://www.academia.edu/5037687/%C4%B0tibar_Y%C3%B6netimi_A%C3%A7%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan_Ye%C5%9Fil_Pazarlama_%C3%96rnek_Olay_%C4%B0ncelemesi