İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi

Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Samet Kavoğlu ‘nun Yeşil pazarlama ve itibar ilişkisini sorguladığı makalesinin özeti şöyle: (Makalenin tamamını yazı sonunda PDF den okuyabilirsiniz)

21.yy modern işletmecilik mantığı çerçevesinde üretimin sorun olmaktan çıktığı, işletmeler için en önemli sıkıntının pazarlama faaliyetleri kapsamında yaşandığı düşünüldüğünde, alana dair çok sayıda yenilikçi fikrin ortaya çıkması oldukça normaldir. Bu fikri akımlar içerisinde yer alan, çalışma kapsamında incelenecek yeşil pazarlama uygulamalarını, diğerlerinden ayıran başlıca özellik pazarlama karması içerisinde yer alan tutundurma faaliyetlerinin her bir faktörüyle ilişkilendirilebilir olmasıdır. 

Çalışmanın sınırlarını çizebilmek ve derinlemesine araştırma olanağını arttırmak adına araştırma kapsamında yeşil pazarlamanın, tutundurma faaliyetlerinden halkla ilişkilerin, itibar yönetimi fonksiyonuyla olan ilişkisi, ödüllü bir proje olan “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı” örneği üzerinden incelenmiştir.

Çalışmanın sonunda, kuruluşun paydaşları nezdinde itibarını arttırmak gayesiyle hayata geçirilen yeşil pazarlama temalı, küresel ölçekli projenin hedefleri açısından genel değerlendirmesi yapılmıştır.

Doç.Dr. Samet Kavoğlu’nun makalesini aşağıdaki PDF’den okuyabilirsiniz.

Kavoglu

(*) yazı görseli createacardinc.com den alınmıştır