İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi

Akademisyenler A. Asuman AKDOĞAN ve Ayşe CİNGÖZ tarafından kaleme alınan “İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi ”  başlıklı makaleyi bu adresten indirebilirsiniz.

Makale içeriği şu başlıklardan oluşuyor:

Özet
Giriş
1. Kurumsal İtibar Kavramı ve Özellikleri, 252
2. Kurumsal İtibar Yönetimi, 256
3. Kriz Kavramının Tanımı, Özellikleri ve Kaynakları, 259
4. Kriz Yönetimi Kavramı ve Önemi, 262
5. Kriz Yönetimi Yaklaşımları, 266
6. Kurumsal İtibar ve Kriz Yönetimi İlişkisi/Kurumsal İtibarın

Sonuç

Kaynakça