2011 Türkiye Geneli ve Sektörlerin İtibar Değerlendirmesi

RepMan İtibar Araştırmaları Merkez’i tarafından GfK Türkiye sponsorluğunda 2011 yılı içerisinde her ay farklı bir sektör için yapılan araştırmalarda Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen 15 ilde yüz yüze görüşme yöntemi ile 13.247 kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 10 sektör ve holdingler üzerinden toplam 108 şirketin RepMan İtibar Skorları elde edilmiştir.

2011 Türkiye Geneli Bulgularının yanısıra incelenen her bir sektör için ayrı ayrı özet analizler yapılmıştır. 2012 yılında da aynı kapsamda devam eden araştırmalar ile her bir sektörün yıllara göre karşılaştırmalı  detay analizlerinin önümüzdeki dönemde düzenli olarak web sitemiz aracılığı ile paylaşılması hedeflenmektedir.

2011 yılı içerisinde incelenen sektörler;

  • Hızlı Tüketim Sektörü
  • Bankacılık Sektörü
  • Ulaşım (Havayolları – Karayolları) Sektörü
  • Perakende Sektörü
  • Dayanıklı Tüketim Sektörü
  • Otomotiv Sektörü
  • İnşaat Sektörü
  • Holdingler
  • Telekomünikasyon Sektörü
  • Akaryakıt Sektörü

2011 Türkiye Geneli ve Sektörlerin İtibar Değerlendirmesi bulgularını görmek için tıklayınız.